top of page

heb je een gezonde relatie met geld ?

Is je relatie met geld in balans ?

Doe de test en ontdek of je een Plezierzoeker bent, Idealist, Spaarder, Verzorger of Onschuldige bent.


Yoga en geld, behoren die niet tot verschillende werelden ?

Nee, want een gezonde relatie met geld draagt bij tot innerlijke rust. De Amerikaanse financiële adviseur en yogi Brent Kessel schreef er zelfs een boek over : Geld is niet waar het om draait.


Door je bewust te worden van jouw archetype komen de onderliggende spanningen in je relatie met geld aan het licht en kan je leren je 'geld' karma geleidelijk aan los te laten. Wie een gezonde relatie met geld weet op te bouwen, is volgens de auteur in staat 'geldenergie' te beheersen en dan gebruik je geld om dromen te vervullen en de kwaliteit van het leven te vergroten.


Geef elk van de 25 stellingen een score van 1 tot 5

1 =heeft helemaal geen betrekking op mij

2= heeft meestal geen betrekking op mij

3= soms wel, soms niet

4= dit gaat geregeld op voor mij

5= typisch mij

probeer echt eerlijk te zijn, denk aan situaties die je score kunnen onderbouwen.
De P L E Z I E R Z O E K E R


1. ik verdien het om mooie dingen om mij heen te hebben

2. als ik me down voel, ga ik shoppen

3. ik moet er niet aan denken om te bezuinigen op mijl levensstijl

4. wat ik wil en waar ik naar verlang vind ik belangrijker dan spullen

5. liever plezier in het nu dan me zorgen maken over de toekomst


DE I D E A L I S T

6. geld doet meer kwaad dan goed in de wereld

7. ik geef liever geld aan een bedelaar op straat dan aan een goed doel

8. geld is een obstakel dat me ervan weerhoudt mijn passie te volgen

9. ik voel me verbonden met mensen die weinig geld hebben

10. om creatief en spiritueel te zijn moet je financieel lijden


DE S P A A R D E R


11. ik geef nooit meer geld uit dan ik verdien

12. ik koop mijn yogakleding liever bij Hema dan ik een (dure) speciaalzaak

13. als ik genoeg spaar, zal ik me gelukkig, veilig en zeker voelen

14. mijn grootste angst is mijn geld te verliezen en in armoede te leven

15. de streef ernaar om financieel volledig onafhankelijk en zelfstandig te zijn


DE O N S C H U L D I G E


16. ik negeer geldzaken en hoop dat alles vanzelf op zijn pootjes valt

17. ik heb vaak geen idee waaraan ik geld uitgeef

18. liever spreek ik naakt een zaal vol mensen toe dan dat ik mijn geldzaken in orde breng

19. ik worstel elke maand om te overleven, ook al heb ik een normaal inkomen

20. ik geloof dat ik nooit geld genoeg zal hebben om het leven te leiden waar ik naar verlang


DE V E R Z O R G E R


21. als ik vrienden of familieleden financieel kan helpen, doe ik dat zonder aarzelen

22. ik geef een behoorlijk deel van mijn loon weg aan mensen die het moeilijk hebben

23. wat ik wil en waar ik naar verlang is ondergeschikt aan wat mijn dierbaren nodig hebben.

24. anderen zijn vaker financieel afhankelijk van mij dan ik van hen

25. diep van binnen voel ik mij soms ondergewaardeerd voor mijn financiele steun


Score : tel per achetype de punten bij elkaar op , hoe hoger je scoort hoe meer dit type bij jou past, heb je meer dan 16 punten bij een type, dan vertoon je belangrijke kenmerken van dit type.


Wil je graag GRATIS tips ontvangen hoe jij een betere geldbalans krijgt ?

stuur mij een berichtje met jouw score en type en je ontvangt onschatbare tips hoe je een betere energie krijgt van geld.
bron : Geld is niet waar het om draait

Brent Kessel, Uitgeverij Ten Have


34 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Unknown member
Jul 02, 2019

je mag hieronder jouw reactie achterlaten

Like
bottom of page